KONTROLA PRISTUPA I RADNOG VREMENA

ŠTA AKO ŽELIM DODATNU SIGURNOST OBJEKTA ?

Kontrola pristupa i radnog vremena

  

 • KONSULTACIJE
 • PROJEKTOVANJE
 • NABAVKA OPREME ILI IZNAJMLJIVANJE OPREME
 • INSTALACIJA
 • UPRAVLJANJE SISTEMOM, STALNO PRAĆENJE, ADMINISTRIRANJE, ODRŽAVANJE
  

  

Karakteristične primjene:

  

 • Mali/srednji prostori
 • Veliki korporacijski prostori
 • Višenamjenski prostori
 • Upravne zgrade
 • Univerziteti
 • Sportski objekti
 • Parkirališta

  
kp

Back to Top

2014 © Integra Data Centar. All rights reserved.