© 2021, INTEGRA DATA CENTAR , Sva prava zadržana.
Share

ŠTA NUDI USLUGA PROFESIONALNOG DATA CENTRA ?

Iznajmljivanje fizičke i virtualne IKT infrastrukture

Nudimo mogućnost zakupa fizičke IKT infrastrukture (fizički serveri, klijentske mašine, LAN…), kao i mogućnost zakupa virtualne IKT infrastrukture (virtualne mašine, serveri, servisi, softver…).

Sve ponuđeno uključuje neophodne licence kao i kvalifikovanu tehničku podršku.

Zakupom infrastrukture u Integra data centru bilo da je fizička ili virtuelna smanjujete troškove ulaganja u Vaše IKT resurse bez obzira da li ste u zreloj ili početnoj fazi poslovanja.

KAKO DA MOJA IKT OPREMA RADI U NAJBOLJIM USLOVIMA ?

KOLOKACIJA

Fizičko premještanje dijela korisnikovih IKT resursa u Data Centar.

Nudimo mogućnost da Vašu najvrijedniju IKT opremu fizički smjestite u vrhunsko radno okruženje Integra data centra.

Kako bi sva Vaša IKT oprema u Integra data centru radila neprekidno i pouzdano osigurali smo Vam:

 • REDUDANTNO NAPAJANJE

 • KLIMATIZACIJU

 • KONTROLU FIZIČKOG PRISTUPA

 • FIZIČKI ODVOJEN KAVEZ

 • NISKONAPONSKI RAZVODNI ORMAR

 • VIDEO NADZOR

 • SLUŽBU OBEZBJEĐENJA

Ovakvom vrstom servisa ne morate investirati u izgradnju ili nadogradnju server soba što Vam donosi nemjerljivu uštedu troškova.

ŠTA AKO ŽELIM BOLJE ISKORISTITI RESURSE ?

VIRTUALNI PRIVATNI SERVER – VPS

Šta nudi ovaj servis ?

 • Eliminaciju troškova nabavke, instalacije i održavanja opreme,

 • Smještanje poslovnih aplikacija na najmoderniju i najkvalitetniju opremu,

 • Garantovanu sigurnost podataka od neovlaštenih upada,

 • Funkcionisanje opreme uz podršku stručnih zaposlenih 24 sata na dan,

 • Brz fizički pristup svim aplikacijama.

Virtual Private Server (VPS) je zasnovan na VMware ili Microsoft tehnologiji. U okviru ovog servisa podržavamo operativne sisteme Linux i Windows.

USLUGA DIREKTNOG PRISTUPA INTERNETU

Uslugu pružamo za pravna lica u poslovnom centru “Integra” u Banjaluci.

ŠTA AKO IMAM VELIKI BROJ KORISNIKA ?

WINDOWS ACTIVE DIRECTORY

PROJEKTOVANJE, IMPLEMENTACIJA I ODRŽAVANJE MICROSOFT ACTIVE DIRECTORY DOMENSKOG OKRUŽENJA.

U modernim poslovnim okruženjima sigurnost i centralizacija korisničkih naloga su podrazumjevani zahtjevi za funkcionisanje kako IKT sistema tako i poslovnih procesa koje podržavaju.

Naša rješenja zasnivaju se na Microsoft Active Directory platformi, što kao prednost donosi sigurno okruženje i potpunu integraciju sa svim Microsoft softverskim rješenjima kao i velikim brojem servisa i aplikacija drugih proizvođača.

Microsoft Active Directory pruža centralizovano rješenje za bazu korisničkih naloga, autentifikaciju i autorizaciju korisnika i računara te kontrolu njihovih prava u okviru korporativne mreže.

ŠTA AKO ŽELIM DODATNU SIGURNOST OBJEKTA ?

KONTROLA PRISTUPA I RADNOG VREMENA

 • KONSULTACIJE

 • PROJEKTOVANJE

 • NABAVKA OPREME ILI IZNAJMLJIVANJE OPREME

 • INSTALACIJA

 • UPRAVLJANJE SISTEMOM, STALNO PRAĆENJE, ADMINISTRIRANJE, ODRŽAVANJE

Ovlašteni smo predstavnik za dizajn, implementaciju i prodaju sistema za kontrolu pristupa baziranog na rješenjima firme “Paxton” svjetskog lidera na tom polju.

ŠTA AKO MI JE POTREBAN VIDEO NADZOR ?

DIZAJN I IZVOĐENJE SISTEMA IP VIDEO NADZORA

Fizičko premještanje dijela korisnikovih IKT resursa u Data Centar.

Nudimo mogućnost da Vašu najvrijedniju IKT opremu fizički smjestite u vrhunsko radno okruženje Integra data centra.

Kako bi sva Vaša IKT oprema u Integra data centru radila neprekidno i pouzdano osigurali smo Vam:

 • REDUDANTNO NAPAJANJE

 • KLIMATIZACIJU

 • KONTROLU FIZIČKOG PRISTUPA

 • FIZIČKI ODVOJEN KAVEZ

 • NISKONAPONSKI RAZVODNI ORMAR

 • VIDEO NADZOR

 • SLUŽBU OBEZBJEĐENJA

Ovakvom vrstom servisa ne morate investirati u izgradnju ili nadogradnju server soba što Vam donosi nemjerljivu uštedu troškova.